สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> >กรองน้ำ RO

>กรองน้ำ RO

ทำไมต้องเป็นเครื่องกรองน้ำ RO           
  •  เครื่องกรองน้ำ RO Reverse Osmosis เกิดจากที่ใด ? เครื่องกรองน้ำ อา โอ ได้ถุกคิดค้นโดยกองทัพเรื่อของสหรัฐและสถาบันนักบินอวกาศของ องค์การ NASA ด้วยการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถครับนำมาใช้ใหม่ได้ ที่เรียกว่า "Reverse Osmosis" หรือ "บำบัด" เพื่อใช้ในภาระกิจด้านทหารและอวกาศ       
  •  R.O. หรือ Reverse Osmsosis ที่เราเรียกทัพศัพท์ " รีเวอร์ส ออสโมซีส " มีขั้นตอนที่เรียกง่ายๆ ว่าการบำบัด ด้วยการแยกของดี(ที่เราต้องการ)ออกจากของเสีย(ที่เราไม่ต้องการ) ออกจากัน ซึ่งมีหลัการทำงานเดียวกับไตของมนุษย์ที่มีความสามารถแยกและฟอกของเสียออกจากเลื่อด แล้วนำออกมาทางปัสสวะ แล้วนำของดีกลับไปใช้ในะรบบต่อไป ซึ่งระบบดังกล่าวต้องใช้แรงดันมากพอสมควาร สำหรับระบบ RO นั้นใช้แรงดันจาก pump ขับน้ำให้ผ่านเยื่อกรองคุณภาพสูง ที่เรียกว่า TFC (Thim Film Composite) Membrane ที่มความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน (1/10,000,000 มิลิลิตร)ซึ่งเป็นขนาดที่ใกล้เคียงกับอนุมูลของน้ำ         
  •  กระบวนการผ่านของน้ำเข้าสู่เยื่อกรอง TFC Membrane จึงกล่าวได้ว่าเกื่อบเป็น "น้ำบริสุทธิ์"ก็ว่าได้ เพราะได้มีการับรองคุณภาพน้ำจาก The EPA (Environmental Protection Agency-USA ) ว่าเป็นระบบการผลิตน้ำที่สะอาด ปลอดภัยที่สุดระบบหนึ่ง ซึ่งสามารถพิสูจน์และทดสอบได้ด้วยกระบวนการทางการวิเคราะห์ท่างฟิสิกส์ เคมี พิษวิทยา และจุลชีววิทยา           
  • ระบบ RO (Reverse Osmosis) เป็นเทคโนโลยี่ชั้นสูงในระบบกรองน้ำที่สามารถกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดได้ สามารถแยกสารละลายที่เป็นอันตรายออกจากได้อย่างปลอดภัย ซึ่งระบบกรองน้ำชนิดดื่มทำไม่สามารถทำได้ ซึี่งพอจะทดสอบง่ายๆ ด้วยการนำน้ำที่ได้จากระบบ อา โอ (RO)  ไปต้มหาตระกรัน และคราบที่อาจจะเกิดจากสารละลายที่อาจหลงเหลือ แต่ก็ไม่ปรากฎให้เห็น นอกจากนี้น้ำที่ผ่าน เยื่อเมนเบรน ยังสามารถแยกเชื้อโรคที่เป็นอันตรายและไวรัสชนิดรุนแรงได้ ดังนั้นเครื่องกรองน้ำระบบ RO จึงเป็นเครื่องกรองน้ำที่ดีมีคุณภาพสูงในปัจจุบัน               
    คุณสมบัติของระบบการกรองน้ำแบบต่าง ๆ
ด้วยเหตูข้างต้นนี้จึงทำให้เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis System จึงเป็นที่ยอมรับและใช้กันแพร่หลาย

รหัสสินค้า : 000122
ปกติ 7,500.00
พิเศษ 6,900.00
รหัสสินค้า : 000121
ปกติ 16,900.00
พิเศษ 15,900.00
รหัสสินค้า : 000120
ปกติ 17,000.00
พิเศษ 15,900.00
รหัสสินค้า : 000119
ปกติ 14,500.00
พิเศษ 13,900.00
รหัสสินค้า : 000118
ปกติ 11,500.00
พิเศษ 9,900.00
รหัสสินค้า : 000117
ปกติ 19,500.00
พิเศษ 15,900.00
รหัสสินค้า : 000115
ปกติ 13,900.00
พิเศษ 9,500.00
รหัสสินค้า : 000114
ปกติ 12,900.00
พิเศษ 8,900.00
รหัสสินค้า : 000113
ปกติ 7,500.00
พิเศษ 5,900.00
รหัสสินค้า : 000053
ปกติ 15,900.00
พิเศษ 9,999.00
รหัสสินค้า : 000116
ปกติ 15,900.00
พิเศษ 13,900.00
รหัสสินค้า : 000132
ปกติ 7,500.00
พิเศษ 6,900.00
รหัสสินค้า : 000133
ปกติ 7,900.00
พิเศษ 7,500.00


Total: 13: