สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> เครื่องกรองน้ำ RO

เครื่องกรองน้ำ RO

ระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม Reverse Osmosis System สำหรับครัวเรื่อน ด้วยการลังการผลิต ขนาด 50GPD 
    คุณสมบัติของระบบการกรองน้ำแบบต่าง ๆ
ด้วยเหตูข้างต้นนี้จึงทำให้เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis System จึงเป็นที่ยอมรับและใช้กันแพร่หลาย
ขั้นตอนการทำงานของระบบ Reverse Osmosis System ขั้นตอนที่ 1)ไส้กรอง Sediment Filter Made in USA. ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอยที่ปนมากับน้ำ ขั้นตอนที่สาร ไส้กรอง CTO-Block Carbon Made in USA. ทำหน้าที่กรองคลอรีน กลิ่นสี ที่ปนมากับน้ำ

รหัสสินค้า : 000122
ปกติ 7,500.00
พิเศษ 6,900.00
รหัสสินค้า : 000121
ปกติ 16,900.00
พิเศษ 15,900.00
รหัสสินค้า : 000120
ปกติ 17,000.00
พิเศษ 15,900.00
รหัสสินค้า : 000119
ปกติ 14,500.00
พิเศษ 13,900.00
รหัสสินค้า : 000118
ปกติ 11,500.00
พิเศษ 9,900.00
รหัสสินค้า : 000117
ปกติ 19,500.00
พิเศษ 15,900.00
รหัสสินค้า : 000115
ปกติ 13,900.00
พิเศษ 9,500.00
รหัสสินค้า : 000114
ปกติ 12,900.00
พิเศษ 8,900.00
รหัสสินค้า : 000113
ปกติ 7,500.00
พิเศษ 5,900.00
รหัสสินค้า : 000053
ปกติ 15,900.00
พิเศษ 9,999.00
รหัสสินค้า : 000116
ปกติ 15,900.00
พิเศษ 13,900.00


Total: 11: